Els recipients de magatzematge i transport

Vitrina 70
Les àmfores i les grans gerres trobades en àmbits domèstics ibèrics són indicatius de l’existència de, d’una banda, activitats comercials complexes entre els mateixos grups ibèrics i, d’un altre, del magatzematge dels productes obtinguts bé del treball del camp o bé d’estes mateixes activitats comercials.
Back to top