Muses, museus i musaranyes

  • Sala permanent de Prehistòria
    20-09-2015 10:00 h
Què ens conten els museus? Només són tan sols llocs d’exposició? Què més podem trobar-hi? Esta setmana, a la Biblioteca Infantil, ens endinsarem en el fascinant món dels museus.
Famílies
    Back to top