Back to top

La tecnologia: una via alternativa

Vitrina 3.1

Durant els 2,5 milions d'anys que portem habitant el planeta s'han produït importants canvis naturals que han transformat el paisatge. Igual com els altres éssers vius, ens hem adaptat a aquestes variacions evolucionant biològicament i migrant a entorns més favorables. Però els humans, a més, hem desenvolupat una via alternativa: la tecnologia, que ens ha permés superar les limitacions físiques i aprofitar millor els recursos. 
Una bona ferramenta per a conéixer l'evolució tecnològica és l'arqueologia experimental que, a partir de l'estudi de les restes del passat, ajuda a entendre els processos de treball en la prehistòria i ens acosta als esquemes mentals i a les habilitats d'aquells grups humans.

Back to top