Back to top

La Cova de la Pastora d'Alcoi (II)

Vitrina 50.1
A terres valencianes les tombes megalítiques són substituïdes per coves naturals, com és el cas de la Cova de la Pastora, on es soterraren un mínim de 59 individus, les restes dels quals van ser agrupades formant paquets funeraris després d'ésser descarnats. L'aixovar que acompanyava a cada individu incloïa un ídol oculat, així com altres tipus d'ídols, elements d'ornat, recipients ceràmics i útils lítics.
Els ídols oculats estan decorats amb una sèrie de motius primaris, com els ulls, flanquejats per unes bandes de morfologia diversa que formen les celles i el tatuatge facial, i una sèrie de motius secundaris o complementaris, que inclouen bandes de línies, retícules, etc., i en ocasions el triangle púbic. Aquests ídols es documenten en la meitat meridional de la Península i s’identifiquen amb la deessa mare.
Back to top