La Muntanyeta de Cabrera (Torrent, València)

Vitrina 54
La Muntanyeta de Cabrera (Torrent, l'Horta) és un poblat rellevant en la història de la investigació de l'Edat del Bronze. Descobert per Nicolau Primitiu i excavat en 1931 per Marià Jornet, els treballs van afectar únicament la part alta del turó on es troba el jaciment. Les estructures localitzades identifiquen una muralla i un departament adossat, amb importants troballes materials, com a ceràmica decorada, metall, sílex i objectes d'os prismàtics per a la fabricació de botons. Als voltants es va trobar una xicoteta cova de soterrament.
Amb un emplaçament ben destacat de les terres baixes que ho rodegen, considerat característic dels poblats del Bronze Valencià, este poblat és un exemple de la profunda modificació del paisatge causada per les transformacions agrícoles, les obres públiques i la cada vegada major urbanització del sòl.
Back to top