Els poblats del Mas de Menente i de la Mola Alta de Serelles (Alcoi, Alacant)

Vitrina 56
Els jaciments alcoians de Mes de Menen-te i Mola Alta de Serelles són els primers poblats de l'Edat del Bronze excavats en terres valencianes durant els anys vint. Van ser excavacions pioneres que van mostrar uns poblats en altura, murallats, i amb una cultura material dominada pels grans gots de magatzematge, les ceràmiques de cuina, les falçs de fusta amb dents de sílex, els punxons d'os i, sobretot, l'utillatge metàl·lic de punyals, punxons i destrals. Les seues activitats econòmiques bàsiques són els cultius de blat i ordi i els ramats d'ovelles i cabres. En Mola Alta de Serelles destaca el treball metal·lúrgic, documentat per la presència de nou motles de fosa, trobats tots ells en un mateix departament.
Back to top