Jaciments peninsulars de l’Edat del Bronze

Vitrina 60
Les recents excavacions en poblats valencians han donat a conéixer estructures en pedra de gran envergadura. Aterrassaments i abancalamientos, muralles, sistemes d'accés i, en general, obres de condicionament de l'espai assenyalen el grau de cohesió social existent.
La imatge de poblats xicotets es veu renovada amb assentaments com Muntanya Assolada (Alzira) , on l'espai superior amb muralla i departaments de planta rectangular es completa amb un complex sistema d'accés i construccions d'abancalamiento en les vessants, formant terrasses. O la Lloma de Betxí (Paterna) , amb una gran construcció de caràcter comunal, possiblement un magatzem, una cisterna junt amb el camí d'accés i grans murs d'abancalamiento en les vessants, a més d'altres estructures d'habitació en la part alta del turó.
Són poblats de cronologia àmplia, en els que s'observen els canvis i el creixement de l'espai habitat en funció de les necessitats del grup.
Back to top