La Lloma de Betxí (II)

Vitrina 61
Les recents excavacions als poblats valencians han donat a conéixer estructures de pedra de gran envergadura (muralles, sistemes d’accés). La tradicional imatge dels xicotets poblats queda renovada amb assentaments com la Lloma de Betxí (Paterna, l’Horta).
Aquesta és localitza junt al riu Túria. L’exel·lent  conservació de les restes arquitectòniques han proporcionat dades interessants sobre les tècniques constructives i els aixovars domèstics.
Back to top