La Muntanya Assolada (Alzira, València)

Vitrina 63
La Muntanya Assolada (Alzira, la Ribera Alta) ens acosta als aspectes socioeconòmics i la vida quotidiana de l'Edat del Bronze. Les restes de fauna oferixen la imatge d'un poblat agrícola amb predomini d'ovelles i cabres; on el bou s'utilitza com a animal de tir, a més de productor de carn i llet; i també es cria el porc. La importància de la caça del cèrvol, més enllà de la necessària protecció dels cultius enfront dels herbívors, és un indicador de l'existència d'una cobertura vegetal notable.
Coneixem una cova de soterrament en les proximitats del poblat, que manifesta la continuïtat en la utilització de les coves naturals amb l'Horitzó Campaniforme. Així com el soterrament individual en fossa en l'interior del poblat, que confirma les notícies antigues de Peña l'Ama (Teresa) , Altico de la Foia (Navarrés) i l'Atalayuela (Llosa del Bisbe) mostrant la diversitat de l'Edat del Bronze quant a les necròpolis, que traduïx l'inici de les diferències socials.
Back to top