Organització urbana en el Castellet de Bernabé

Vitrina 101
El traçat urbanístic del Castellet està organitzat entorn d’un carrer central que distribuïx els departaments a cada costat. Tres sectors es poden diferenciar en el conjunt de departaments: una gran vivenda en què habitava una família de rang, un conjunt de departaments destinats a treball i a la transformació de productes (mòlta i almàssera), al seu magatzematge i a la forja de ferro; i, finalment, un grup de vivendes d’una sola estança en què va viure un grup de treballadors, com a clientela dependent de la família de rang. En la vitrina s’exposen alguns contenidors de magatzematge característics del període ibèric ple edetà (segles V-III aC). És de destacar el fet de que estos contenidors, a diferència de el que succeïx en algunes cases del Tossal de Sant Miquel, no presenten decoracions figurades, perquè estes estaven restringides a uns pocs grups.
Back to top