Back to top

La construcció

Vitrina 126
En la construcció ibèrica es van emprar la terra, la pedra i la fusta seguint les tècniques tradicionals. La seua arquitectura era arquitravada, amb cobertes de terra i llindes planes.
Els romans van aportar al món de l’arquitectura l’ús del morter, l’arc i la rajola cuita. El morter (formigó), compost d’arena, calç i aigua, va permetre fer voltes guanyant els edificis en altura, solidesa i creativitat.
Back to top