Back to top

La vaixella

Vitrina 127
La ceràmica ibèrica tenia una gran varietat de formes, es feia a torn i quan es decorava utilitzava motius geomètrics, vegetals i excepcionalment temes figuratius. Totes estes peces decorades són una expressió original dels artistes i artesans ibers.
Durant la República, van arribar a la península Ibèrica ceràmiques de taula romanes de vernís negre conegudes com a campanians. En època Imperial la vaixella s’envernissava de roig i la decoració es realitzava, a vegades, a partir d’un motle. Estes ceràmiques es denominen ‘sigillates’ perquè a vegades tenen el segell (sigillum) del ceramista.
Back to top