Back to top

L'art

Vitrina 128
L’art ibèric presentava trets formals propis amb influències orientalitzants i hel·lenístiques. Ho coneixem, fonamentalment, a través de l’estatuària, l’orfebreria i de la ceràmica de prestigi.
L’art romà va adoptar del món grec els seus principals característiques. Va utilitzar una gran quantitat de suports per a les seues creacions artístiques (pintura, mosaic, escultura...) i va evolucionar des del que coneixem com a formes clàssiques fins a un estil descuidat que va ser l’antecedent de l’art medieval.
Back to top