El bescanvi

Vitrina 176
Els intercanvis de mercaderies basats en el consens dels participants es denominen bescanvi. En ells no hi ha preus i no és possible distingir entre comprador i venedor. Els seus inconvenients són que les parts han de tindre interés recíproc en els productes oferits i arribar a un acord sobre el seu valor de canvi.
Back to top