El Paleolític superior: els grans caçadors

Sala III (Antiga)
El Paleolític superior és el període que correspon a l’arribada a Europa de l’Homo sapiens sapiens. Comença fa uns 35.000 anys i es caracteritza pels avanços en les tècniques de caça i pel perfeccionament de l’instrumental lític i ossi. L’evolució d’aquest utillatge dóna lloc a distintes cultures, com pot observar-se en la Cova del Parpalló (Gandia), Cova dels Malladetes (Barx), Cova dels Cendres (Moraira-Teulada), la Cova del Volcán del Faro (Cullera) i la Ratlla del Bubo (Crevillent).

Vitrines

Back to top