Les plaquetes gravades de la Cova del Parpalló (Gandia, València). IV. El Magdalenià

Vitrina 22
En síntesi, poden distingir-se en la Cova del Parpalló (Gandia, València) dos grans unitats temporals: una antiga, que agrupa les fases del Solutrià i una altra recent, que correspon al Magdalenià. A partir del Solutrià mitjà apareixen els primers signes estructurats amb domini dels reticulats i zoomorfs desproporcionats. En el Magdalenià desapareix la pintura i canvien les tècniques de gravat.
Back to top