La caça, la pesca i la recol·lecció

Vitrina 36
La Cova de l’Or (Beniarrés, València) és un bon exemple de la pervivència de la caça en grups d’agricultors i ramaders. Prova d’això és la presència en el jaciment de restes d’animals silvestres com cabirols, cabres salvatges, porcs senglars, cavalls i uros. Altres jaciments situats en zones costaneres, com la Cova dels Cendres (Teulada-Moraira, Alacant), aporten nombroses restes de peixos. La caça, pesca i recol·lecció són activitats mantingudes pels grups humans durant el Neolític que generen recursos complementaris a l’agricultura i la ramaderia.
Back to top