Altet de Palau

Arran de la troballa d’un conjunt metàl·lic format per destrals, polseres, anells, punxons i un punyal de bronze, al jaciment de L’Arbocer en la Font de la Figuera, s’iniciaren les excavacions al poblat immediat de L’Altet de Palau, fa ja més de deu anys, dintre del Programa d’excavacions arqueològiques del Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de València.
Des de 2005 fins ara les campanyes efectuades a ambdós jaciments han permès conèixer i valorar adequadament un interessant assentament de l’Edat del Bronze amb espais d’habitació de planta quadrangular, diferents àrees de treball: de moltura, de magatzem o de metal·lúrgia; una muralla de grans dimensions amb bastions rectangulars, un carrer central que articula els diferents departaments, i estructures excavades en la roca a manera de cubetes; amb una cronologia de mitjans del II mil·lenni aC, avalada per la presència de bronzes entre les troballes metàl·liques, per les tècniques de construcció emprades, per la ceràmica, pesos de teler i altres elements de la cultura material; i confirmada per les anàlisis de C-14 efectuades sobre grans d’ordi que donen com a resultat datacions al voltant del 1400 aC, és a dir, del Bronze tardà o recent.

Pel que fa a les seues bases econòmiques, l’agricultura estaria centrada al cultiu d’ordi vestit, i els ramats d’ovelles i cabres serien nombrosos, a més d’alguns gossos i porcs; bous i cavalls realitzarien tasques de càrrega, i la caça de cérvols i conills complementaria la dieta càrnica. Quant a la vegetació, als voltants del jaciment hi haurien espècies arbòries com la carrasca i el pi, utilitzades en la construcció, i també matolls de brucs, lleguminoses, llentiscle i ginebres; roures, freixes i salzes.

L'ajuntament de la Font de la Figuera ofereix un servei de visites guiades gratuïtes d'abril a octubre.
visitesaltetdepalau@gmail.com
Back to top